نوشیدنی تخم ریحان با طعم هلو اورجینال 24 عددی
اورجینال

مشخصات کالا جزییات : انرژی: 110کیلو کالری - تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 300 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 18×6×6 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 518 گرم - با طعم : هلو - نوع بسته‌بندی : 1نفر - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

به زودی

نوشیدنی تخم ریحان با طعم توت فرنگی اورجینال
اورجینال

مشخصات کالا جزییات : فراورده یخی پاستوریزه با تخم ریحان - تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 360 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 6x6x18 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 360 گرم - با طعم : توت فرنگی - نوع بسته‌بندی : 1نفر - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

به زودی

نوشیدنی تخم ریحان با طعم بلوبری اورجینال 24 عددی
اورجینال

مشخصات کالا جزییات : فراورده یخی پاستوریزه با تخم ریحان - تعداد در کارتن مادر : 24عدد - طعم‌دار - حجم : 360 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 6x6x18 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 360 گرم - با طعم : بلوبری - نوع بسته‌بندی : 1نفر - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

به زودی

نوشیدنی تخم ریحان با طعم طالبی بیریم جی 290 میلی لیتر
بیریم جی

مشخصات کالا تعداد در کارتن مادر : 24عدد - طعم‌دار - حجم : 290 میلی لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 18 × 6 × 6 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 535 گرم - با طعم : طالبی - مناسب برای : 1نفر - نوع بسته‌بندی : شیشه ای - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

به زودی

نوشیدنی تخم ریحان با طعم لیمو بیریم جی - 290 میلی لیتر
بیریم جی

مشخصات کالا تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 290 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 18×6×6 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 535 گرم - با طعم : لیمو - مناسب برای : 1نفر - نوع بسته‌بندی : شیشه ای - سایر توضیحات : انرژی:100.51 کیلوکالری

ناموجود

نوشیدنی تخم ریحان با طعم آلبالو اورجینال 24 عددی
اورجینال

مشخصات کالا جزییات : فراورده یخی پاستوریزه با تخم ریحان - تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 360 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 6*6*12 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 360 گرم - با طعم : البالو - نوع بسته‌بندی : 1نفر - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

ناموجود

نوشیدنی تخم ریحان با طعم سیب اورجینال 24 عددی
اورجینال

مشخصات کالا تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 300 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 19×6×6 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 518 گرم - با طعم : سیب - نوع بسته‌بندی : 1نفر - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

ناموجود

نوشیدنی تخم ریحان با طعم انبه اورجینال 24 عددی
اورجینال

مشخصات کالا جزییات : انرژی: 110 کیلو کالری - تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 300 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 19×6×6 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 518 گرم - با طعم : انبه - نوع بسته‌بندی : 1نفر - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

ناموجود

نوشیدنی تخم ریحان با طعم آناناس اورجینال 24 عددی
اورجینال

مشخصات کالا جزییات : فراورده یخی پاستوریزه با تخم ریحان - تعداد در کارتن مادر : 24عدد - طعم‌دار - حجم : 360 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 6*6*12 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 360 گرم - با طعم : آناناس - نوع بسته‌بندی : 1نفر - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

ناموجود

نوشیدنی تخم ریحان با طعم بلوبری بیریم جی 290 میلی لیتر
بیریم جی

مشخصات کالا تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 290 میلی لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 18 × 6 × 6 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 535 گرم - با طعم : بلوبری - مناسب برای : 1نفر - نوع بسته‌بندی : شیشه ای - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

ناموجود

نوشیدنی تخم ریحان با طعم آلبالو بیریم جی 290 میلی لیتر
بیریم جی

مشخصات کالا تعداد در کارتن مادر : 24 عدد - طعم‌دار - حجم : 290 میلی‌لیتر - ابعاد بسته‌بندی : 18 × 6 × 6 سانتی‌متر - وزن بسته‌بندی : 525 گرم - با طعم : آلبالو - مناسب برای : یک نفر - نوع بسته‌بندی : شیشه‌ای - سایر توضیحات : داخل هر کارتن 24 عدد می باشد.

ناموجود